Úřední deska - Stav k 25.02.2017 1 - 25 z 73  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Územní rozvoj Územně plánovací dokumentace Oznámení_Aktualizace č. 2 ZÚR HMP MHMP 216775/2017 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
24.02.2017 12.04.2017 Verejna_vyhlaska_aktualizace_c._2_ZUR_HMP.pdf (822093 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště - "ul. Belgická, č. akce 148-PD" MCP2/019433/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
24.02.2017 13.03.2017 2017-017609.pdf (112742 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zábor komunikace - akce STRATOS AUTO MCP2/019589/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
24.02.2017 13.03.2017 2017-015974.pdf (116200 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: komplexní úklid komunikací 2017 MCP2/019630/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
24.02.2017 07.03.2017 2017-012461.pdf (1740042 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č. j. 126 EX 344/15-57 126 EX 344/15-57 Glogrová Iveta, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66216681
DS: r3kg8fa Vinohradská 58/1188, 130 00 Praha 3
Glogrová Iveta, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66216681
DS: r3kg8fa Vinohradská 58/1188, 130 00 Praha 3
23.02.2017 23.03.2017 Drazebni_vyhlaska_Carda_1_.pdf (151199 B)
Životní prostředí Ostatní Oznámení veřejného - Plavební komora Praha - Staré Město 12719/ENV/17 Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4 Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4 Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
23.02.2017 13.03.2017 Informace_o_konani_verejneho_projednani.pdf (255323 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: umístění mobilního kontejneru na sběr upotřebeného textil MCP2/019213/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.02.2017 13.03.2017 2017-012239.pdf (115307 B)
Výstavba Územní řízení rozhodnutí o umístění stavby: závlahový systém včetně ovládacích kabelů pro závlahový systém podél s MCP2/113056/2016/OV-OUZR/Mac ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.02.2017 13.03.2017 2016-108215.pdf (144958 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: Žádost o invalidní stání - Václavská MCP2/018910/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.02.2017 13.03.2017 2017-012462.pdf (110149 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební kontejner MCP2/019229/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.02.2017 13.03.2017 2017-017327.pdf (116929 B)
Výstavba Územní řízení rozhodnutí o umístění stavby: 2 kanalizační přípojky uličních vpustí v ulici Lublaňské, na křižovatc MCP2/014544/2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
22.02.2017 10.03.2017 2016-075531.pdf (142897 B)
Ostatní orgány státní správy Ostatní oznámení Žádost o povolení ke kácení dřevin P4/024345/17/OŽPAD/BER Městská část Praha 4, IČ:00063584
DS: ergbrf7 Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
Městská část Praha 4, IČ:00063584
DS: ergbrf7 Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4
22.02.2017 10.03.2017 24345_spravni_rizeni_o_povoleni_kaceni.pdf (690764 B)
Ostatní orgány státní správy Ostatní oznámení Oznámení zahájení stavebního řízení BESIP Blanická - Korunní, Praha 2 MHMP 199828/2017 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
22.02.2017 10.03.2017 1308536_112_1_SR_VV_BESIP_Blanicka_-_Korunni_Praha_2_TSK.pdf (713026 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: umístění mobilního kontejneru na sběr upotřebeného textil MCP2/017680/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
21.02.2017 09.03.2017 2017-012261.pdf (116884 B)
Poskytování informací Výroční zprávy dle zák. č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle z. 106/1999 Sb. za rok 2016 MCP2/017855/2017/OP/Sche ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, IČ:00063461
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha
21.02.2017 03.04.2017 Vyrocni_zprava_106_2016.pdf (182996 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: natáčení seriálu "Až po uši II" MCP2/018116/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
21.02.2017 09.03.2017 2017-017329.pdf (114478 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: natáčení TV spotu "Krušovice" MCP2/018306/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
21.02.2017 09.03.2017 2017-015989.pdf (117901 B)
Majetek Záměr Záměr pronajmout byt č. 28,2, Lípová 13 - FOKUS Praha MCP2/014851/2017/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, OMI
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
17.02.2017 06.03.2017 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_cislo_bytu_28_2.pdf (216284 B)
Majetek Záměr Záměr pronajmout byt č. 14, Italská 7 - FOKUS Praha MCP2/014848/2017/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, OMI
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
17.02.2017 06.03.2017 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_cislo_bytu_14.pdf (216432 B)
Majetek Záměr Záměr pronajmout byt č. 28, Lípová 13 - FOKUS Praha MCP2/014849/2017/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, OMI
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
17.02.2017 06.03.2017 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_cislo_bytu_28.pdf (216385 B)
Majetek Záměr Záměr pronajmout byt č. 28,1, Lípová 13 - FOKUS Praha MCP2/014850/2017/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, OMI
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
17.02.2017 06.03.2017 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_cislo_bytu_28_1.pdf (216354 B)
Majetek Záměr Záměr pronajmout byt č. 28,3, Lípová 13 - FOKUS Praha MCP2/014852/2017/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, OMI
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
17.02.2017 06.03.2017 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_cislo_bytu_28_3.pdf (216565 B)
Majetek Záměr Záměr pronajmout byt č. 13, Italská 7- FOKUS Praha MCP2/014846/2017/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, OMI
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
17.02.2017 06.03.2017 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_cislo_bytu_13.pdf (216491 B)
Životní prostředí Záměr Záměr - pronájem tržního místa v Riegrových sadech pro prodej zmrzliny MCP2/017120/2017/OZP-OOZP/Hor OŽP/2017/Hor ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor životního prostředí
nám. Míru 600/20, 120 00 Praha 2
17.02.2017 05.03.2017 Zamer.pdf (2484791 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště - obnova vodovodního řadu a přeložka MCP2/016574/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.02.2017 06.03.2017 2017-008345.pdf (112989 B)
 1 - 25 z 73