Úřední deska - Stav k 27.06.2017 1 - 25 z 40  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Ekonomická oblast Oznámení o zveřejnění Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu pro rok 2016 MCP2/063060/2017/OE/Fer ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, Úřad městské části
nám. Míru 20/600, 120 00 Praha 2
26.06.2017 09.07.2018 Zverejneni_ZU_2016_na_uredni_desku.pdf (128971 B)
Majetek Záměr Změna nájemní smlouvy - Horská 4a MCP2/062735/2017/OMI-OSEM/Dup Nebytové prostory ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor majetku a investic
Nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
23.06.2017 09.07.2017 Oznameni_-_Horska_4a_-_Smekal.doc (41472 B)
Majetek Záměr Změna nájemní smlouvy - Blanická 22 MCP2/062733/2017/OMI-OSEM/Dup Nebytové prostory ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor majetku a investic
Nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
23.06.2017 09.07.2017 Oznameni_-_Blanicka_22-OSB.doc (44032 B)
Výstavba Stavební řízení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vodovodní řad v ul. Rumunská, Sokolská, Legerova, Londýnská MCP2/061116/2017/OV-OUZR/Mac ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
22.06.2017 10.07.2017 2017-008135.pdf (123533 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Machři roku 2017 MCP2/062340/2017/ODUR-OD/Hr ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
22.06.2017 10.07.2017 2017-043375.pdf (111127 B)
Výstavba Stavební řízení oznámení stavebního záměru: Stavební úpravy 1.NP domu č.p. 357 Nové Město spočívající ve změně dispo MCP2/054721/2017/OV-OUZR/Mac ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
21.06.2017 12.07.2017 2017-053171.pdf (116776 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště pro umístění autojeřábu MCP2/061051/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
20.06.2017 06.07.2017 2017-060514.pdf (111954 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/061136/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
20.06.2017 06.07.2017 2017-055771.pdf (111938 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/061417/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
20.06.2017 06.07.2017 2017-060853.pdf (111247 B)
Výstavba Stavební řízení oznámení stavebního záměru: stavební úpravy domu č.p. 345 Nové Město v souvislosti s dispozičními úp MCP2/053134/2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
19.06.2017 05.07.2017 2017-051526.pdf (118307 B)
Životní prostředí Záměr Záměr MCP2/060605/2017/OZP-OOZP/ras OŽP ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor životního prostředí
nám. Míru 600/20, 120 00 Praha 2
19.06.2017 05.07.2017 Zamer2017.pdf (517461 B)
Výstavba Územní řízení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: akce "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.nádraží " MM MCP2/060613/2017/OV/Ing.Cad ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
19.06.2017 10.07.2017 2016-080303.pdf (129312 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: přechodná úprava provozu pro kulturně-společenskou akci S MCP2/058823/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
13.06.2017 29.06.2017 Horska_7.pdf (1281308 B)
2017-058463.pdf (121603 B)
Výstavba Územní řízení Oznámení o pokračování řízení + místní šetření: bytového domu s osmi nadzemními podlažími včetně pod MCP2/057917/2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
12.06.2017 28.06.2017 2011-032503.pdf (124778 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: natáčení televizního pořadu MCP2/058544/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
12.06.2017 28.06.2017 Ke_Karlovu_11c.pdf (383308 B)
2017-050472.pdf (113627 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky 134 EX 14431/15-150 Dražební vyhláška - movité věci EX 14431/15-150 Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277
DS: pvwg8xd Dominikánská 13/8, 326 00 Plzeň
Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277
DS: pvwg8xd Dominikánská 13/8, 326 00 Plzeň
09.06.2017 30.06.2017 Drazebni_vyhlaska_-_movite_veci_29.5.2017_1030.pdf (188346 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky 081 EX 11429/14-132, Dražební vyhláška 081 EX 11429/14-132 Smékal Marcel, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60351268
DS: v76g8z7 Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4
Smékal Marcel, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60351268
DS: v76g8z7 Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4
23.05.2017 13.07.2017 Drazebni_vyhlaska_2013_2017-05-12_12-21.pdf (360975 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo) [20#9221513#7837] Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674
DS: 82csaxd Komenského 1294/38, 750 02 Přerov
Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674
DS: 82csaxd Komenského 1294/38, 750 02 Přerov
23.05.2017 28.06.2017 Drazebni_vyhlaska_NV_-_elektronicka_drazba_1._kolo_-2017-05-04-13-33-23.pdf (358822 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky Dražební vyhláška PM 099 EX 4591/13-15 099 EX 4591/13-118, -121 Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501
DS: f7gg8py Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501
DS: f7gg8py Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
18.05.2017 28.06.2017 Usneseni_-_drazebni_vyhlaska_pozemky_LV_678_c._j._099_EX_4591_13-118.pdf (114037 B)
Ostatní orgány státní správy Ostatní oznámení Ohlášení ukončení registrace - M.Zahradníková MCP2/042287/2017/OKT-OHS/Fil MUDr. Marie Zahradníková
Pod Slovany 120 00 Praha 2
MUDr. Marie Zahradníková
Pod Slovany 120 00 Praha 2
18.05.2017 30.06.2017 mc02es103f79c.PDF (166859 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: komplexní úklid komunikací 2017 MCP2/024131/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
19.04.2017 02.10.2017 2017-012461.pdf (1730943 B)
Ostatní orgány státní správy Ostatní oznámení Vyhlášení popisu věci - krádež vloupáním do Národního domu KRPA-317457/TČ-2016-001277 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IČ:75151472
DS: rkiai5y Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4, Česká republika
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IČ:75151472
DS: rkiai5y Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4, Česká republika
21.03.2017 21.09.2017 Vyhlaseni_popisu_vec.pdf (68622 B)
foto_veci_jpg.pdf (294375 B)
Ekonomická oblast Oznámení o zveřejnění Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtových opatření MCP2/022129/2017/OE/Fer ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
02.03.2017 30.03.2018 Zverejneni_rozpoctu_vyhledu_RO_na_uredni_desku.doc (61440 B)
Granty Kultura a krize veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2016 – PK MCP2/083467/2016 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra
Trojanova 336, 120 00 Praha 2
20.07.2016 20.07.2019 0045_Palaestra.pdf (261861 B)
Granty Kultura a krize veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2016 – PREV MCP2/083472/2016 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Anima-terapie, z.ú.
Apolinářská 4, 120 00 Praha 2
20.07.2016 20.07.2019 0048_Anima-terapie.pdf (261781 B)
 1 - 25 z 40