Úřední deska - Stav k 16.02.2019


 1 - 25 z 76  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Úřední deska - vyvěšení Územní a společné řízení (odbor výstavby) rozhodnutí o umístění stavby: podzemního komunikačního vedení optické sítě elektronických komunikací MCP2/272586/2018/OV-OUZR/Nov ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
15.02.2019 04.03.2019 9x_situace_UPC.pdf (2,2 MB)
2015-129638.pdf (206,7 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení: vyznačení vjezdu V12a MCP2/057931/2019/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.02.2019 04.03.2019 Moravska_13_vjezd_14.2.2019.pdf (434,4 kB)
2019-057302.pdf (122,9 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - zábor pro rekonstrukci objektu MCP2/058633/2019/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.02.2019 04.03.2019 AZ_VTunich.pdf (214,6 kB)
2019-056972.pdf (147,8 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Audiovizuální tvorba - krimisérie "SEVER" MCP2/057062/2019/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.02.2019 04.03.2019 XAT_FM_VTunich.pdf (145,4 kB)
2019-047316.pdf (132,3 kB)
Úřední deska - vyvěšení Ostatní oznámení (odbor kancelář tajemníka) Oznámení o přerušení dodávky elektřiny MCP2/054355/2019/OKT-OHS/Fil JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5, Czech Republic
JEZL ELEKTRO s.r.o., IČ:27137210
DS: zjfdtq9, náměstí Na Lužinách 157/1, 155 00 Praha 5, Czech Republic
14.02.2019 07.03.2019 Vinohradska_1215.pdf (139,8 kB)
Úřední deska - vyvěšení Dražební vyhlášky (odbor kancelář tajemníka) Dražební vyhláška 189EX 3735/16-46 189EX 3735/16-46 JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, IČ:88887537, Jiří Leskovjan
DS: mupep9r, Školská 695/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Czech Republic
JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, IČ:88887537, Jiří Leskovjan
DS: mupep9r, Školská 695/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Czech Republic
14.02.2019 19.03.2019 160373546.pdf (331,3 kB)
Úřední deska - Rada a Zastupitelstvo Usnesení Rady Program 4. řádného jednání RMČ Praha 2 MCP2/058790/2019 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Úřad městské části Praha 2
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha - Vinohrady
14.02.2019 04.03.2019 Program_4._RMC_18.2.2019.pdf (122,6 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) Veřejná vyhláška - zadání změn vlny úprav 06 ÚP SÚ HMP MHMP 203642/2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika
12.02.2019 14.03.2019 VEREJNA_VYHLASKA.pdf (608,9 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) Veřejná vyhláška - projednání návrhu zadání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP MHMP 209610/2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika
12.02.2019 14.03.2019 vyhlaska_oznameni_zadani-vlna_16.pdf (606,7 kB)
Úřední deska - vyvěšení Záměr Záměr - prodej vánočních stromků a jmelí pro rok 2019-2021 MCP2/054778/2019/OZP-OOZP/Svo ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Úřad městské části Praha 2 Odbor životního prostředí
Nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady, Czech Republic
11.02.2019 26.02.2019 Vyvesit_zamer_vanocni_stromky.pdf (582,9 kB)
Úřední deska - vyvěšení Ostatní oznámení (odbor kancelář tajemníka) Oznámení o přerušení dodávky el. energie MCP2/054343/2019/OKT-OHS/Fil Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9, Czech Republic
Petra Vašinová, IČ:49255941
DS: ywrifu2, Kvasinská 189/10, 190 16 Praha 9, Czech Republic
11.02.2019 04.03.2019 Oznameni.pdf (307,8 kB)
Úřední deska - Rada a Zastupitelstvo Usnesení Rady RMČ 3 MCP2/055334/2019 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha2, IČ:00063461
nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
11.02.2019 27.02.2019 00UVODR03D040219.pdf (79,3 kB)
01U43R03D040219.pdf (342,3 kB)
02U44R03D040219.pdf (16,7 kB)
03U45R03D040219.pdf (16,9 kB)
04U46R03D040219.pdf (16,7 kB)
05U47R03D040219.pdf (20,1 kB)
06U48R03D040219.pdf (16,4 kB)
07U49R03D040219.pdf (15,7 kB)
08U50R03D040219.pdf (17,2 kB)
09U51R03D040219.pdf (229,5 kB)
10U52R03D040219.pdf (17,0 kB)
11U53R03D040219.pdf (16,6 kB)
12U54R03D040219.pdf (16,8 kB)
13U55R03D040219.pdf (58,8 kB)
14U56R03D040219.pdf (23,0 kB)
15U57R03D040219.pdf (20,3 kB)
16U58R03D040219.pdf (19,9 kB)
17U59R03D040219.pdf (16,2 kB)
18U60R03D040219.pdf (201,0 kB)
19U61R03D040219.pdf (257,0 kB)
20U62R03D040219.pdf (44,7 kB)
21U63R03D040219.pdf (104,6 kB)
22U64R03D040219.pdf (15,9 kB)
23U65R03D040219.pdf (21,6 kB)
24INFR03D040219.pdf (8,0 kB)
25ZAVR03D040219.pdf (7,9 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územní a společné řízení (odbor výstavby) oznámení o zahájení řízení - stanoviska: STL plynovodu, v části trasy přetlakování z NTL na STL plyn MCP2/054924/2019/OV-OUZR/Gaw ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
11.02.2019 27.02.2019 2018-201067.pdf (137,3 kB)
Úřední deska - vyvěšení Záměr Záměr prodeje pozemku Salmovská 1524/12, Praha 2 MCP2/052903/2019/OMI-OPBF/Mar Záměry prodeje 2019 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2 odbor majetku a investic
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
07.02.2019 25.02.2019 Zamer_prodeje_pozemku_Salmovska_12.pdf (299,6 kB)
Úřední deska - vyvěšení Záměr Záměr prodeje pozemku Šmilovského 1268/9, Praha 2 MCP2/052908/2019/OMI-OPBF/Mar Záměry prodeje 2019 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2 odbor majetku a investic
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
07.02.2019 25.02.2019 Zamer_prodeje_pozemku_Smilovskeho_9.pdf (345,0 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/053144/2019/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
07.02.2019 25.02.2019 Lipova_14_7.2.2019.pdf (748,5 kB)
2019-051157.pdf (132,4 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stěhování + parkování účastníků akce pořádanou Asociací s MCP2/053087/2019/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
07.02.2019 25.02.2019 Karlovo_namesti_-_Asociace_star._7.2.2019.pdf (774,4 kB)
2019-050000.pdf (131,5 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územní a společné řízení (odbor výstavby) oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vedení středotlakého (STL) plynovodu včetně přípojek v ulic MCP2/049571/2019/OV-OUZR/Bia ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
06.02.2019 22.02.2019 2018-205321.pdf (137,8 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územní a společné řízení (odbor výstavby) rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení optické sítě elektronických komunikací v u MCP2/046058/2019/OV-OUZR/Bia ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
06.02.2019 22.02.2019 For_Tel_situace_02.1.pdf (340,0 kB)
For_Tel_situace_02.2.pdf (251,2 kB)
2018-224837.pdf (162,5 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/052341/2019/ODUR-OD/Tes ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
06.02.2019 22.02.2019 2019-050532.pdf (131,5 kB)
Pod_Slovany_12_6.2.2019.pdf (451,8 kB)
Úřední deska - vyvěšení Stavební řízení (odbor výstavby) oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: - nástavba bytového domu č.p. 243 Vinohrady, MCP2/052110/2019/OV-OUZR/Mac ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
06.02.2019 22.02.2019 2018-159346-1.pdf (122,8 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/052438/2019/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
06.02.2019 22.02.2019 Smilovskeho_6.2.2019.pdf (578,6 kB)
2019-052133.pdf (131,1 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: mimo účastníky pietní akce MCP2/052388/2019/ODUR-OD/Tes ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
06.02.2019 22.02.2019 Na_Folimance_17-21_6.2.2019.pdf (451,0 kB)
2019-050198.pdf (131,5 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP MHMP 169742/2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika
05.02.2019 14.03.2019 vyhlaska_VPJ_bez_SEA.pdf (590,4 kB)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: parkování účastníků akce Festival delikátních chutí MCP2/050637/2019/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
05.02.2019 21.02.2019 Karlovo_nam._Festival_chuti_1.2.2019.pdf (701,7 kB)
2019-043855.pdf (131,7 kB)
 1 - 25 z 76