Úřední deska - Stav k 29.03.2017 1 - 25 z 71  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště - kontejner na velkoobjemový odpad MCP2/031305/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
28.03.2017 13.04.2017 2017-031102.pdf (112041 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - "TOMAN" MCP2/031622/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
28.03.2017 13.04.2017 2017-030083.pdf (115966 B)
Výstavba Územní řízení rozhodnutí - společné rozhodnutí (U+S): umístění opěrných zdí a 2 vyrovnávacích schodišť na pozemku MCP2/023185/2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
27.03.2017 12.04.2017 2016-121805.pdf (149571 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: HFC Praha 2 - Nusle (uložení telekomunikační sítě UPC) MCP2/031137/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
27.03.2017 12.04.2017 2017-030652.pdf (113775 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště - kontejner na velkoobjemový odpad MCP2/031148/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
27.03.2017 12.04.2017 2017-029686.pdf (111946 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: výměna oken a oprava fasády MCP2/031241/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
27.03.2017 12.04.2017 2017-030312.pdf (111928 B)
Územní rozvoj Územně plánovací dokumentace ZÚR_návrh zprávy 2014-2017 MHMP 381623/2017 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
25.03.2017 24.04.2017 Verejna_vyhlaska_oznameni.pdf (1083625 B)
Životní prostředí Záměr Záměr - pronájem části nemovitosti parčíku Na Výtoni MCP2/029945/2017/OZP-OOZP/Hor OŽP/2017/Hor ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor životního prostředí
nám. Míru 600/20, 120 00 Praha 2
24.03.2017 11.04.2017 Zamer.pdf (2423200 B)
Ostatní orgány státní správy Ostatní oznámení Dražební vyhláška NV - OPAKOVANÁ elektronická dražba (3. kolo) - 203 ES 44748/15-72 [20#9047761#AAC5] Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674
DS: 82csaxd Komenského 1294/38, 750 02 Přerov
Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674
DS: 82csaxd Komenského 1294/38, 750 02 Přerov
24.03.2017 10.05.2017 Drazebni_vyhlaska_NV_-_OPAKOVANA_elektronicka_drazba_3._kolo_-2017-03-20-16-00-08.pdf (431430 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: manipulační prostor MCP2/030757/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
24.03.2017 10.04.2017 2017-030462.pdf (124014 B)
Výstavba Územní řízení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: umístění středotlakého (STL) plynovodu u křižovatky ul. Mác MCP2/030563/2017/OV-OUZR/Mac ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
24.03.2017 10.04.2017 2016-128539.pdf (122941 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky Dražební vyhláška EX356/13-59 1539433167 Chaloupka Roman, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66242762
DS: ydug8h4 Havlíčkova 329, 276 01 Mělník
Chaloupka Roman, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66242762
DS: ydug8h4 Havlíčkova 329, 276 01 Mělník
23.03.2017 04.05.2017 Dokument.pdf (126108 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č. j. 021EX-DD-2/17-4 021EX 15/99-4 Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:49639200
DS: ax3g8dn Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6
Erben Ivan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:49639200
DS: ax3g8dn Staré náměstí 13/7, 161 00 Praha 6
23.03.2017 26.04.2017 99000154.pdf (130430 B)
Výstavba Stavební řízení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: přístavba dvorního objektu, výtahové šachty a stavební úpra MCP2/029234/2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.03.2017 10.04.2017 2016-013417.pdf (121846 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební jeřáb - přesun břemene na střechu objektu MCP2/030359/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.03.2017 10.04.2017 2017-028861.pdf (120145 B)
Ostatní orgány státní správy Ostatní oznámení Ukončení veterinárních opatření MCP2/025339/2017/OKT-OHS/Fil OS KŠ
os.ks@praha.eu
OS KŠ
os.ks@praha.eu
23.03.2017 10.04.2017 NARIZENI_STATNI_VETERINARNI_SPRAVY_AI_-_ukonceni_.pdf (288575 B)
Výstavba Územní řízení oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): I. umístění oplocení na pozemku parc. č. 1306 u hrani MCP2/029649/2017/OV-OUZR/Mac ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.03.2017 10.04.2017 2017-017611.pdf (125540 B)
Veřejné zakázky Kultura a vnější vztahy VZ č. 1/2017/OKSVV - Vinobraní 2017 MCP2/029595/2017/OKSVV-OK/Vin ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, Úřad městské části, IČ:00063461
náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
22.03.2017 10.04.2017 Vyzva_Vinobrani_2017_usn_RMC_159.pdf (546805 B)
Vinobrani_2017_prilohy.docx (48228 B)
Ostatní orgány státní správy Ostatní oznámení Vyhlášení popisu věci - krádež vloupáním do Národního domu KRPA-317457/TČ-2016-001277 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IČ:75151472
DS: rkiai5y Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4, Česká republika
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, IČ:75151472
DS: rkiai5y Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4, Česká republika
21.03.2017 21.09.2017 Vyhlaseni_popisu_vec.pdf (68622 B)
foto_veci_jpg.pdf (294375 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Sportisimo 1/2Maraton Praha MCP2/028530/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
20.03.2017 05.04.2017 2017-021272.pdf (112380 B)
Územní rozvoj Územně plánovací dokumentace Z 3016/00 ÚP SÚ HMP MHMP 314608/2017 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
16.03.2017 25.04.2017 ver.vyhl.-oznameni_Z_3016.pdf (1272409 B)
Výstavba Stavební řízení usnesení - zastavení řízení, nesplnění výzvy: garáže, přístavba výtahu k dvorní fasádě a nástavba do MCP2/024161/2017/OV/Ing.Cad ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
MARDON spol. s r.o.
DS: t4iq9gm Balbínova 207/18, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
16.03.2017 03.04.2017 2016-119041-1.pdf (120481 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: rekonstrukce NTL a STL plynovodů - ul. Belgická, Brusels MCP2/027258/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.03.2017 03.04.2017 2017-024114.pdf (112679 B)
Výstavba Územní řízení rozhodnutí o umístění stavby: nástavba dvorního objektu v souvislosti s umístěním sedmi kubických vi MCP2/022673/2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.03.2017 03.04.2017 2016-110955.pdf (144141 B)
Majetek Pronájem nebytových prostor Vyšehradská 35 - dílna - 100 m2 MCP2/027710/2017/OMI-OSEM/Dup Nebytové prostory ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor majetku a investic
Nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
16.03.2017 04.04.2017 vyveska2_-_Vysehradska_35_-_dilna.doc (45056 B)
Vysehradska_35_-_dilna.pdf (1516051 B)
 1 - 25 z 71