Úřední deska - Stav k 20.08.2017 1 - 25 z 75  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Volby Volby stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí MCP2/079618/2017/OSA-OPR/Jich ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Úřad městské části Praha 2
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
18.08.2017 23.10.2017 stanoveni_minimalniho_poctu_clenu_OVK.pdf (517511 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště - stavební úpravy STL plynovodu "Mách MCP2/079560/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
18.08.2017 04.09.2017 2017-077766.pdf (153045 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: výkopy pro přípojky IS - měnírna DP MCP2/079865/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
18.08.2017 04.09.2017 Premyslova_5.pdf (1664799 B)
2017-078773.pdf (163024 B)
Majetek Byty za smluvní nájemné - aukce aukce - č. 2/2017 - výsledek aukce MCP2/079076/2017/OMI-OB/Zav aukce ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2 odbor majetku a investic
Náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
17.08.2017 04.09.2017 Vysledek_souteze_26_06_2017.pdf (700783 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/079194/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
17.08.2017 04.09.2017 2017-078951.pdf (151421 B)
Výstavba Územní řízení rozhodnutí o umístění stavby: akce "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.nádraží " MM MCP2/079051/2017/OV/Ing.Cad ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
17.08.2017 04.09.2017 2016-080303.pdf (237442 B)
Výstavba Územní řízení rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: administrativních budov "D" a "E" s plochami pro kome MCP2/078641/2017/OV/Ing.Cad ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
17.08.2017 04.09.2017 2017-043351.pdf (186572 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: Vyhrazené parkování pro osobu tělesně postiženou MCP2/078914/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.08.2017 01.09.2017 2017-073961.pdf (151999 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: vyhrazené parkovací stání pro 1 vůz Ordinace Šafaříkov MCP2/078882/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.08.2017 01.09.2017 2017-071535.pdf (151904 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: zřízení vyhrazeného parkování pro osobu tělesně postiž MCP2/078887/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.08.2017 01.09.2017 2017-071489.pdf (151533 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o zábor - Trojická MCP2/078845/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.08.2017 01.09.2017 2017-070704.pdf (154805 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: vyhrazené parkovací místo pro osobu tělesně postiženou MCP2/078800/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.08.2017 01.09.2017 2017-072752.pdf (151428 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: umístění kontejnerů na sběr použitého textilu MCP2/078776/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.08.2017 01.09.2017 2017-070706.pdf (170982 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/078959/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.08.2017 01.09.2017 2017-074057.pdf (151945 B)
Výstavba Územní řízení oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): I. nástavba vikýře ve dvorní části střechy a přístavb MCP2/077403/2017/OV-OUZR/Mac ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
15.08.2017 31.08.2017 2017-025427.pdf (160258 B)
Výstavba Stavební řízení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vodovodní řad v ul. Moravská (mezi ul. Sázavská a Kladská) MCP2/077732/2017/OV-OUZR/Mac ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
15.08.2017 31.08.2017 2017-049087.pdf (163584 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/077896/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.08.2017 30.08.2017 2017-076413.pdf (151927 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/076707/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
10.08.2017 28.08.2017 2017-076341.pdf (151520 B)
Výstavba Stavební řízení oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: stavební úpravy domu č.p. 1874 v souvislosti MCP2/076389/2017/OV/Ing.Cad ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
09.08.2017 28.08.2017 2017-024654-1.pdf (166867 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky Dražební vyhláška nemovitosti - č. j. 149EX 146/11-645 149EX 146/11-645 Erbert Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073462
DS: 4d8shnc Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3
Erbert Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073462
DS: 4d8shnc Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3
08.08.2017 31.08.2017 1100146645.pdf (231309 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č. j. 137 EX 17483/09-90 137EX 17483/09-90 Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355
DS: fhdg8kn Veveří 2216/125, 616 00 Brno
Kocián Petr, JUDr. - soudní exekutor, IČ:60531355
DS: fhdg8kn Veveří 2216/125, 616 00 Brno
08.08.2017 26.09.2017 091748390.pdf (208151 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č. j. 167 EX 105337/13-204 MCP2/069609/2017/OKT-OHS/Fil Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877
DS: hyeg8iq Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877
DS: hyeg8iq Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
08.08.2017 31.08.2017 U105337-13-0204-170629100827.pdf (143448 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky 2x Dražební vyhláška č. j. 448-17/D-1A,B MCP2/068381/2017/OKT-OHS/Fil Česká aukční a dražební a.s.
Nezvalova 423, 500 03 Hradec Králové
Česká aukční a dražební a.s.
Nezvalova 423, 500 03 Hradec Králové
08.08.2017 24.08.2017 68381.pdf (2268491 B)
Ostatní orgány státní správy Dražební vyhlášky Dražební vyhláška č. j. 099 EX 488/17-39 099 EX 488/17-39 Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501
DS: f7gg8py Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501
DS: f7gg8py Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2
08.08.2017 06.09.2017 Usneseni_-_drazebni_vyhlaska_c._j._099_EX_488_17-39.pdf (162805 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/075606/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
08.08.2017 24.08.2017 2017-074725.pdf (151770 B)
 1 - 25 z 75