Úřední deska - Stav k 24.02.2018


 1 - 25 z 76  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/017233/2018/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.02.2018 12.03.2018 2018-016962.pdf (151340 B)
Úřední deska - vyvěšení Stavební řízení (odbor výstavby) oznámení o zahájení řízení - stanoviska: I. stavební úpravy 1.PP až 3.NP v souvislosti se změnou uží MCP2/016725/2018/OV-OUZR/Mac ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.02.2018 12.03.2018 2016-121836.pdf (162135 B)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební kontejner s odnímatelnou zástěnou MCP2/017121/2018/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
22.02.2018 12.03.2018 Wenzigova_10.pdf (712298 B)
2018-014606.pdf (162988 B)
Úřední deska - vyvěšení Zabrání věcí (odbor správních agend) rozhodnutí o zabrání věci 2017: OSA/952-1/2017/Hawr MCP2/014319/2018/OSA-OPR/Hawr ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Úřad městské části Praha 2
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
21.02.2018 09.03.2018 2017-952-1.pdf (197000 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr Záměr prodeje nemovitosti Šafaříkova 358/9, Praha 2 MCP2/016334/2018/OMI-OPBF/Mar Záměry prodeje 2018 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2 odbor majetku a investic
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
21.02.2018 09.03.2018 Zamer_prodeje-vyberove_rizeni-prodej_podilu_Safarikova_9_aukce.pdf (1434123 B)
Úřední deska - vyvěšení Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva podle z. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2017 MCP2/016735/2018/OP/Sche ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Úřad městské části Praha 2, IČ:00063461
nám. Míru 20, 120 00 Praha 2
21.02.2018 02.04.2018 Vyrocni_zprava_106_2017.pdf (182749 B)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - kontejner na velkoobjemový odpad a manip MCP2/014658/2018/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
21.02.2018 09.03.2018 COR_MANES_0001.pdf (790659 B)
2018-006409.pdf (155087 B)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/016067/2018/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
20.02.2018 08.03.2018 Belgicka_21.pdf (542138 B)
2018-015892.pdf (151771 B)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/016302/2018/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
20.02.2018 08.03.2018 Moravska_34.pdf (748262 B)
2018-014607.pdf (151425 B)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: Žádost o povolení záboru pro OTP - Na Zderaze 5 MCP2/015519/2018/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
20.02.2018 08.03.2018 SVE_NAZDE_0001.pdf (1298977 B)
2018-000112.pdf (152075 B)
Úřední deska - vyvěšení Územní a společné řízení (odbor výstavby) rozhodnutí o umístění stavby: vedení středotlakého (STL) plynovodu včetně přípojek v ulici Vinohrads MCP2/005780/2018/OV-OUZR/Bia ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
20.02.2018 08.03.2018 2017-096790.pdf (222421 B)
Úřední deska - vyvěšení Stavební řízení (odbor výstavby) oznámení o zahájení řízení - stanoviska: vodovodní řad v ulicích Americká, Koperníkova, Na Kleovce a MCP2/016280/2018/OV-OUZR/Nov ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
20.02.2018 08.03.2018 2017-110212.pdf (164735 B)
Úřední deska - vyvěšení Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy (odbor kancelář tajemníka) Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam MUNO 6469/2018 Město Nový Bor, IČ:00260771
DS: b7wbphv nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
Město Nový Bor, IČ:00260771
DS: b7wbphv nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
19.02.2018 22.03.2018 verejna_vyhlaska_Hromadny_predp_seznam_02_pro_urady.pdf (82307 B)
Úřední deska - vyvěšení Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy (odbor kancelář tajemníka) Rozhodnutí o vydání stavebního povolení veřejnou vyhláškou DUCR-6091/18/Kr Drážní úřad, IČ:61379425
DS: 5mjaatd Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2
Drážní úřad, IČ:61379425
DS: 5mjaatd Wilsonova 300/8, 110 00 Praha 2
19.02.2018 07.03.2018 g0677021.pdf (354235 B)
Úřední deska - vyvěšení Dražební vyhlášky (odbor kancelář tajemníka) Dražební vyhláška - 067 EX 18892/16-89 067 EX 18892/16 Juraj Podkonický - Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor
DS: scxg8vg Juraj Podkonický - Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor Evropská 663/132, 16000 Praha 6, CZ
Juraj Podkonický - Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor
DS: scxg8vg Juraj Podkonický - Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor Evropská 663/132, 16000 Praha 6, CZ
19.02.2018 23.03.2018 CUP1675-EX_1889216-89_DTR20180206_7969228677436566260.pdf (157027 B)
Úřední deska - vyvěšení Ostatní oznámení (odbor kancelář tajemníka) Oznámení zahájení stavebního řízení RTT Vinohradská (Želivského - Muzeum) MHMP 188713/2018 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
19.02.2018 07.03.2018 RTT_Vinohradska_Zelivskeho_-_Muzeum_.pdf (581760 B)
Úřední deska - vyvěšení Ostatní Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní... MZP/2018/710/527 Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4 Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4 Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10
19.02.2018 07.03.2018 Informace_o_oznameni_Revize_OP_PPR.pdf (262606 B)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o vydání povolení přechodné úpravy silničního prov MCP2/016010/2018/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
19.02.2018 07.03.2018 2018-010106.pdf (167899 B)
Úřední deska - vyvěšení Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje) Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy MHMP 207283/2018 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
17.02.2018 04.04.2018 ZUR_Vyhlaska-oznameni_spolec_jedn.pdf (575294 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr FOKUS Praha - záměr prodloužení nájmu - Lípová 13, č.b. 28,2 MCP2/015436/2018/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2
nám.Míru 20, 120 00 Praha 2
16.02.2018 05.03.2018 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_-_cislo_bytu_28_2.pdf (294526 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr FOKUS Praha - záměr prodloužení nájmu - Lípová 13, č.b. 28,1 MCP2/015435/2018/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2
nám.Míru 20, 120 00 Praha 2
16.02.2018 05.03.2018 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_-_cislo_bytu_28_1.pdf (215548 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr FOKUS Praha - záměr prodloužení nájmu - Lípová 13, č.b. 28,3 MCP2/015437/2018/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2
nám.Míru 20, 120 00 Praha 2
16.02.2018 05.03.2018 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_-_cislo_bytu_28_3.pdf (215556 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr FOKUS Praha - záměr prodloužení nájmu - Lípová 13, č.b. 28 MCP2/015434/2018/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2
nám.Míru 20, 120 00 Praha 2
16.02.2018 05.03.2018 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_-_cislo_bytu_28.pdf (215693 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr FOKUS Praha - záměr prodloužení nájmu - Italská 7, č.b. 14 MCP2/015441/2018/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2
nám.Míru 20, 120 00 Praha 2
16.02.2018 05.03.2018 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_-_cislo_bytu_14.pdf (215745 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr FOKUS Praha - záměr prodloužení nájmu - Italská 7, č.b. 13 MCP2/015440/2018/OMI-OB/Jas ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2
nám.Míru 20, 120 00 Praha 2
16.02.2018 05.03.2018 FOKUS_-_zamer-prodlouzeni_najmu_-_cislo_bytu_13.pdf (215759 B)
 1 - 25 z 76