Úřední deska - Stav k 20.09.2017 1 - 25 z 88  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště - rekonstrukce kotelny MCP2/090272/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
20.09.2017 06.10.2017 2017-089819.pdf (152181 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/089367/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
19.09.2017 05.10.2017 Vratislavova_6.pdf (1417995 B)
2017-080767.pdf (154057 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: výkop NTL plynodovních přípojek MCP2/089499/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
19.09.2017 05.10.2017 Lublanska_a.pdf (683091 B)
Lublanska_b.pdf (576102 B)
2017-086821.pdf (165756 B)
Majetek Pronájem nebytových prostor Hálkova 1 - kancelář a sklad - 35,51 m2 MCP2/088858/2017/OMI-OSEM/Dup Nebytové prostory ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor majetku a investic
Nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
18.09.2017 10.10.2017 vyveska5_-_Halkova_1_-_kancelar_a_sklad_.doc (39936 B)
Halkova_1_-_kancelar_a_sklep_.pdf (508276 B)
Majetek Pronájem nebytových prostor Na Moráni 17 - prodejna nepotravinářského zboží - 28 m2 MCP2/088864/2017/OMI-OSEM/Dup Nebytové prostory ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor majetku a investic
Nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
18.09.2017 10.10.2017 vyveska5_-_Na_Morani_17-prodejna.doc (44032 B)
Na_Morani_17_-_reprograficke_sluzby.pdf (179409 B)
Majetek Pronájem nebytových prostor Kateřinská 20 - prodejna nepotravinářského zboží - 58,28 m2 MCP2/088869/2017/OMI-OSEM/Dup Nebytové prostory ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor majetku a investic
Nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
18.09.2017 10.10.2017 vyveska5_-_Katerinska_20_-_prodejna_nepotr._zbozi.doc (44032 B)
Katerinska_20-prodejna.pdf (316378 B)
Majetek Pronájem nebytových prostor Bělehradská 25 - garáž - 15 m2 MCP2/088853/2017/OMI-OSEM/Dup Nebytové prostory ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor majetku a investic
Nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
18.09.2017 10.10.2017 vyveska5_-_Belehradska_25_-_garaz.doc (43008 B)
Belehradska_25-garaz.pdf (256384 B)
Majetek Pronájem nebytových prostor Americká 46 - 3 výlohy na fasádě do náměstí Míru - 6,26 m2 MCP2/088849/2017/OMI-OSEM/Dup Nebytové prostory ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, odbor majetku a investic
Nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
18.09.2017 10.10.2017 vyveska5_-_Americka_46_-_vylohy.doc (43008 B)
Americka_46-vylohy.pdf (173511 B)
Americka_46-vylohy.jpg (2203915 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště - umožnění vjezdu MCP2/089237/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
18.09.2017 04.10.2017 2017-085060.pdf (151375 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o prodloužení záboru - Mánesova 67 MCP2/088622/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
18.09.2017 04.10.2017 2017-088048.pdf (156462 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - TVC spot "Monkey Bars" MCP2/089240/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
18.09.2017 04.10.2017 2017-088837.pdf (154630 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace MCP2/088574/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
15.09.2017 02.10.2017 2017-087601.pdf (186521 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Žádost o povolení - Chopinova, Na Švihance MCP2/088624/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
15.09.2017 02.10.2017 2017-087804.pdf (151799 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - TVC spot "Monkey Bars" MCP2/088355/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
15.09.2017 02.10.2017 2017-086990.pdf (159103 B)
Výstavba Stavební řízení oznámení o zahájení řízení - stanoviska: administrativních budov "D" a "E" s plochami pro komerční v MCP2/088718/2017/OV/Ing.Cad ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
15.09.2017 02.10.2017 2017-086987.pdf (167617 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště MCP2/088053/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.09.2017 02.10.2017 2017-087737.pdf (151922 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: sanitní vůz Golem ze ZZS hl. m. Prahy k akci Světový den MCP2/088189/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.09.2017 02.10.2017 2017-088041.pdf (151638 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: zóny placeného stání na území MČ Praha 2 MCP2/088619/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.09.2017 02.10.2017 List_7.pdf (2041634 B)
Priloha_1.pdf (156066 B)
2017-063648.pdf (151493 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: zóny placeného stání na území MČ Praha 2 MCP2/088627/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.09.2017 02.10.2017 List_9.pdf (725039 B)
2017-063648.pdf (151426 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: zóny placeného stání na území MČ Praha 2 MCP2/088625/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.09.2017 02.10.2017 List_8.pdf (4128565 B)
2017-063648.pdf (151443 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: zóny placeného stání na území MČ Praha 2 MCP2/088095/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.09.2017 02.10.2017 List_6.pdf (5723339 B)
2017-063648.pdf (155303 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: zóny placeného stání na území MČ Praha 2 MCP2/088092/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.09.2017 02.10.2017 Priloha_2.pdf (96734 B)
2017-063648.pdf (151530 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: zóny placeného stání na území MČ Praha 2 MCP2/088089/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.09.2017 02.10.2017 List_4.pdf (3597340 B)
2017-063648.pdf (151425 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: zóny placeného stání na území MČ Praha 2 MCP2/088087/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.09.2017 02.10.2017 List_3.pdf (3784227 B)
2017-063648.pdf (151415 B)
Doručování písemností Veřejné vyhlášky ostatních orgánů státní správy OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: zóny placeného stání na území MČ Praha 2 MCP2/080511/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.09.2017 02.10.2017 List_1.pdf (2216032 B)
2017-063648.pdf (151443 B)
 1 - 25 z 88