Úřední deska - Stav k 23.11.2017


 1 - 25 z 63  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stěhování MCP2/112482/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.11.2017 11.12.2017 2017-112274.pdf (151574 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: vyparkování vozidel během kácení a prořezu dřevin MCP2/112620/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
23.11.2017 11.12.2017 Pod_Slovany-b.pdf (529067 B)
2017-109389.pdf (160838 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení místní úpravy provozu-OOP: stanovení trvalého dopravního značení - úsek mezi ul. Anglic MCP2/112239/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
22.11.2017 08.12.2017 2017-093974.pdf (152517 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace - Bude MCP2/111233/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
21.11.2017 07.12.2017 Budecska_37_XVP_0001.pdf (571409 B)
2017-096157.pdf (151959 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - "HELEN DORN" MCP2/111882/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
21.11.2017 07.12.2017 KeKarlovu_Wenzigova_DORN_0001.pdf (837903 B)
2017-111131.pdf (152258 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) Rozho. SP SÚ Na Slupi , Jaromrova, Křesomilova (Nuselská - Svobodova), č.akce 999066 - 2. etapa MHMP 1764033/2017 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1
16.11.2017 04.12.2017 1128271_SU_Na_Slupi_Kresomyslova_NUselska_Sbobodova_c.akce_999066-2.etapa_TSK_Pontex.pdf (808156 B)
Úřední deska - vyvěšení Stavební řízení (odbor výstavby) oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): I. přístavba výtahové šachty a přístavba vyrovnávacíh MCP2/110120/2017/OV-OUZR/Mac ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
16.11.2017 04.12.2017 2017-060800.pdf (166475 B)
Úřední deska - vyvěšení Návrh rozpočtu (odbor ekonomický) Vyvěšení návrhu střednědobého výhledu hospodaření zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 2 MCP2/110965/2017/OE/Fer ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2
nám. Míru 600/20, 120 00 Praha - Vinohrady
16.11.2017 07.12.2017 Strednedoby_vyhled_PO_2018-2020_celkem.pdf (363232 B)
Úřední deska - vyvěšení Ostatní Rozho. SP SÚ Na Slupi , Jaromrova, Křesomilova (Nuselská - Svobodova), č.akce 999066 - 2. etapa MCP2/110276/2017/OZP-OOZP/ras ÚMČ Praha 2, odbor životního prostředí
nam. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
ÚMČ Praha 2, odbor životního prostředí
nam. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
15.11.2017 01.12.2017 1128271_SU_Na_Slupi_Kresomyslova_NUselska_Sbobodova_c.akce_999066-2.etapa_TSK_Pontex.pdf (808156 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: vyparkování vozidel během kácení a prořezu dřevin MCP2/109722/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
14.11.2017 30.11.2017 Pod_Slovany.pdf (538848 B)
2017-109389.pdf (160890 B)
Úřední deska - vyvěšení Volby (odbor správních agend) volba prezidenta - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí MCP2/108995/2017/OSA-OPR/Jich ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Úřad městské části Praha 2
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
13.11.2017 29.01.2018 stanoveni_min._poctu_clenu_OVK.pdf (506418 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Zábor komunikace - Havl. sady MCP2/109045/2017/ODUR-OD/Bl ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
13.11.2017 29.11.2017 2017-108946.pdf (151605 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - kontejner na velkoobjemový odpad, zábor MCP2/109193/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
13.11.2017 29.11.2017 Gorazdova19_13112017_0001.pdf (770329 B)
2017-106078.pdf (151937 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: Žádost o povolení záboru - Na Rybníčku 14 MCP2/109291/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
13.11.2017 29.11.2017 NaRybnicku14_INV_0001.pdf (1782952 B)
2017-094640.pdf (152201 B)
Úřední deska - vyvěšení Ostatní duchoňová petra_veřejná vyhláška MCP2/108878/2017/OH-OSS/Ves ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, OH, oddělení soc. služeb
nám.Míru 600/20, 120 39 Praha 2
10.11.2017 27.11.2017 duchonova_petra_oznameni_o_nahradnim_doruceni.pdf (329763 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: audiovizuální tvorba - fil "JAN PALACH" MCP2/108918/2017/ODUR-OD/Šeb ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
10.11.2017 27.11.2017 DikyCau-Vaclavska0001.pdf (1638340 B)
2017-108628.pdf (176037 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební lešení MCP2/107834/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
09.11.2017 27.11.2017 Lublanska_naproti_53.pdf (678477 B)
2017-103447.pdf (163846 B)
Úřední deska - vyvěšení Zabrání věcí (odbor správních agend) usnesení o ustanovení opatrovníka: OSA/526-1/17/Cap MCP2/107496/2017/OSA-OPR/Cap ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Úřad městské části Praha 2
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
09.11.2017 27.11.2017 17-526-1.pdf (169270 B)
Úřední deska - vyvěšení Opatření obecné povahy (odbor dopravy a územního rozvoje) OD_návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: stanovení V12c a zkrácení modré zóny MCP2/107770/2017/ODUR-OD/Kli ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2, úřední deska
náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
09.11.2017 27.11.2017 U_vodarny_16.pdf (491278 B)
2017-106046.pdf (150985 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr Záměr prodeje BJ Bělehradská 660/85, Praha 2 MCP2/107554/2017/OMI-OPBF/Mar Záměry prodeje 2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2 odbor majetku a investic
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
08.11.2017 24.11.2017 Zamer_prodeje_BJ_Belehradska_660_85.pdf (298174 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr Záměr prodeje pozemku Varšavská 882/29, Praha 2 MCP2/107555/2017/OMI-OPBF/Mar Záměry prodeje 2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2 odbor majetku a investic
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
08.11.2017 24.11.2017 Zamer_prodeje_pozemku_Varsavska_882_29.pdf (359489 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr Záměr prodeje BJ Sokolská 1790/56, Praha 2 MCP2/107559/2017/OMI-OPBF/Mar Záměry prodeje 2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2 odbor majetku a investic
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
08.11.2017 24.11.2017 Zamer_prodeje_BJ-aukce_Sokolska_1790_56.pdf (337600 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr Záměr prodeje BJ Rubešova 622/12, Praha 2 MCP2/107562/2017/OMI-OPBF/Mar Záměry prodeje 2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2 odbor majetku a investic
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
08.11.2017 24.11.2017 Zamer_prodeje_BJ-aukce_Rubesova_622_12.pdf (290161 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr Záměr prodeje BJ Rubešova 636/6, Praha 2 MCP2/107563/2017/OMI-OPBF/Mar Záměry prodeje 2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2 odbor majetku a investic
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
08.11.2017 24.11.2017 Zamer_prodeje_BJ-aukce_Rubesova_636_6.pdf (296165 B)
Úřední deska - vyvěšení Záměr Záměr prodeje BJ Vinohradská 208/14, Praha 2 MCP2/107564/2017/OMI-OPBF/Mar Záměry prodeje 2017 ÚMČ Praha 2
náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Městská část Praha 2 odbor majetku a investic
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 - Vinohrady
08.11.2017 24.11.2017 Zamer_prodeje_BJ-aukce_Vinohradska_208_14.pdf (314918 B)
 1 - 25 z 63