Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Výstavba
Kategorie Stavební řízení
Název rozhodnutí - stavby vodovodů, kanalizací (STP 4,5,6): vodovodní řad v ul. Rumunská, Sokolská, Legero
Značka MCP2/069114/2017/OV-OUZR/Mac
Původce ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Adresát Městská část Praha 2, úřední deska náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2017-008135.pdf (187,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 11.09.2017
Má být vyvěšeno do 27.09.2017
Doručeno/Sejmuto 08.11.2017

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.09.2017 15:35
Do 08.11.2017 16:35