Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Úřední deska - vyvěšení
Kategorie Záměr
Název Záměr - pronájem nám. Míru - stánek s květinami
Značka MCP2/001712/2018/OZP-OOZP/Hor OŽP/2018/Hor
Původce ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Adresát Městská část Praha 2, odbor životního prostředí nám. Míru 600/20, 120 00 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Zamer.pdf (2,1 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od 11.01.2018
Zveřejněno do 29.01.2018

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 11.01.2018
Má být vyvěšeno do 29.01.2018
Doručeno/Sejmuto 30.01.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.01.2018 08:38
Do 30.01.2018 11:35