Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Úřední deska - vyvěšení
Kategorie Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje)
Název OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: oprava STL plynovodního řadu
Značka MCP2/119062/2018/ODUR-OD/Bl
Původce ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Adresát Městská část Praha 2, úřední deska náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Bruselska_-_opt._kabely.pdf (841,8 kB)
Jana_Masaryka_-_opt._kabely.pdf (737,0 kB)
2018-091306.pdf (152,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 11.06.2018
Má být vyvěšeno do 27.06.2018
Doručeno/Sejmuto 27.06.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.06.2018 15:26
Do 27.06.2018 00:15