Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Úřední deska - vyvěšení
Kategorie Dražební vyhlášky (odbor kancelář tajemníka)
Název 149EX 6936/13-175 Dražební vyhláška
Značka 149EX 6936/13-175
Původce Erbert Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073462, Ivo Erbert DS: 4d8shnc, Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3
Adresát Erbert Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073462, Ivo Erbert DS: 4d8shnc, Milešovská 1326/4, 130 00 Praha 3
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

1306936175.pdf (213,6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 12.06.2018
Má být vyvěšeno do 28.06.2018
Doručeno/Sejmuto 28.06.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 12.06.2018 14:58
Do 28.06.2018 00:15