Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Úřední deska - vyvěšení
Kategorie Územní a společné řízení (odbor výstavby)
Název oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): I. přístavba výtahu k dvorní fasádě (na osu schodišťo
Značka MCP2/120617/2018/OV-OUZR/Nov
Původce ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Adresát Městská část Praha 2, úřední deska náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2018-005854.pdf (165,9 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 13.06.2018
Má být vyvěšeno do 29.06.2018
Doručeno/Sejmuto 29.06.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.06.2018 14:18
Do 29.06.2018 00:15