Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Úřední deska - vyvěšení
Kategorie Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje)
Název OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - stavební úpravy NTL plynovodu
Značka MCP2/121122/2018/ODUR-OD/Šeb
Původce ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Adresát Městská část Praha 2, úřední deska náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

PPSD_VINxIT.pdf (260,1 kB)
2018-097508.pdf (152,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 13.06.2018
Má být vyvěšeno do 29.06.2018
Doručeno/Sejmuto 29.06.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.06.2018 16:55
Do 29.06.2018 00:15