Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Úřední deska - vyvěšení
Kategorie Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje)
Název OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - kontejner na velkoobjemový stavební odpa
Značka MCP2/121839/2018/ODUR-OD/Šeb
Původce ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Adresát Městská část Praha 2, úřední deska náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

CR_SPAN_0002.pdf (102,1 kB)
2018-121282.pdf (152,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 14.06.2018
Má být vyvěšeno do 02.07.2018
Doručeno/Sejmuto 02.07.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.06.2018 12:10
Do 02.07.2018 00:15