Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Úřední deska - vyvěšení
Kategorie Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje)
Název OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební úpravy NTL a STL plynovodů
Značka MCP2/122012/2018/ODUR-OD/Kli
Původce ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Adresát Městská část Praha 2, úřední deska náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

F.12-Kresomyslova_DIO_7.pdf (660,0 kB)
F.13-Kresomyslova_DIO_7-komunikace.pdf (698,9 kB)
F.14-Kresomyslova_DIO_7-objizdna_trasa.pdf (271,9 kB)
F.15-Kresomyslova_DIO_8.pdf (364,3 kB)
F.16-Kresomyslova_DIO_8-komunikace.pdf (452,2 kB)
F.17-Kresomyslova_DIO_9.pdf (347,8 kB)
F.18-Kresomyslova_DIO_9-komunikace.pdf (439,8 kB)
F.19-Kresomyslova_DIO_10.pdf (430,6 kB)
F.20-Kresomyslova_DIO_10-komunikace.pdf (691,0 kB)
F.21-Kresomyslova_DIO_10-objizdna_trasa.pdf (196,2 kB)
2018-078719.pdf (169,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 14.06.2018
Má být vyvěšeno do 02.07.2018
Doručeno/Sejmuto 02.07.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 14.06.2018 15:04
Do 02.07.2018 00:15