Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Úřední deska - vyvěšení
Kategorie Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje)
Název OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: stavební zábor - kontejner na velkoobjemový stavební odpa
Značka MCP2/133891/2018/ODUR-OD/Šeb
Původce ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Adresát Městská část Praha 2, úřední deska náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

JK_FRICOVA.pdf (86,9 kB)
2018-132504.pdf (152,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 02.07.2018
Má být vyvěšeno do 18.07.2018
Doručeno/Sejmuto 18.07.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 02.07.2018 16:52
Do 18.07.2018 00:15