Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Úřední deska - vyvěšení
Kategorie Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje)
Název OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: zařízení staveniště
Značka MCP2/134832/2018/ODUR-OD/Bl
Původce ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Adresát Městská část Praha 2, úřední deska náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Trojanova_20.pdf (691,4 kB)
2018-133884.pdf (151,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 04.07.2018
Má být vyvěšeno do 20.07.2018
Doručeno/Sejmuto 20.07.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 04.07.2018 10:18
Do 20.07.2018 00:15