Úřední deska - Detail vyvěšení


Detail vyvěšení

Oblast Úřední deska - vyvěšení
Kategorie Územně plánovací dokumentace (odbor dopravy a územního rozvoje)
Název OD_stanovení přechodné úpravy provozu-OOP: Stavební zábory - Na Smetance, Italská
Značka MCP2/134912/2018/ODUR-OD/Šeb
Původce ÚMČ Praha 2 náměstí Míru 600/20, 120 39 Praha 2
Adresát Městská část Praha 2, úřední deska náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

MCP2_NaSmetance.pdf (128,7 kB)
2018-133885.pdf (152,6 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - ÚMČ Praha 2

Zveřejněno od 09.07.2018
Má být vyvěšeno do 25.07.2018
Doručeno/Sejmuto 25.07.2018

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.07.2018 17:20
Do 25.07.2018 00:15